Przedsiębiorco – jeżeli chcesz pozyskać dofinansowanie na szkolenie siebie lub swoich pracowników mamy dla Ciebie interesującą propozycję.


 

SZKOLENIA I DORADZTWO DOFINANSOWANE DO 80% 
      

ZASADY PROGRAMU

 • Poziom refundacji do 80% wartości każdej usługi rozwojowej. 
 • Przedsiębiorca sam decyduje z jakiej usługi skorzysta oraz w jakim czasie i miejscu będzie realizowana. 

 

DLA KOGO?

Ze wsparcia mogą skorzystać wszystkie podmioty i osoby spełniające następujące wymogi:   

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy 
 • osoby pracujące łącznie z pracującymi na własny rachunek, umowę zlecenia lub o dzieło   

 

NA CO?   

Refundacja dotyczy usług rozwojowych dostępnych w systemie BUR – Bazie Usług Rozwojowych tj.:    

 • usługa szkoleniowa (szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte) 
 • usługa rozwojowa o charakterze zawodowym (kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, kurs inny niż wymienione umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych) 
 • inne usługi rozwojowe (doradztwo, coaching,  mentoring, studia podyplomowe, projekt zmian, egzamin) 

       
 

KROK PO KROKU - JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE ?

  

WYBIERZ USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ LUB DORADCZĄ 

 • Dokonaj wyboru usługi spośród ofert znajdujących się na stronie www.smartcare.pl
 • Chętnie pomożemy w wyborze usług idealnie dopasowanych do Twoich potrzeb 

  

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

 • Udzielimy informacji o możliwej refundacji na szkolenie lub doradztwo

  

ZŁÓŻ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

 • Chętnie pomożemy skompletować wymagane dokumenty i złożyć je w terminie naboru 

  

PODPISZ UMOWĘ 

 • Jeżeli zakwalifikowałeś się do programu PODPISZ UMOWĘ z OPERATOREM 

  

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE LUB DORADZTWO 

 • Zgodnie z zwartą umową, zapisz się na wybraną usługę 

  

ZREALIZUJ USŁUGĘ 

 • Firma, którą wybrałeś, realizuje usługę zgodnie z programem 

  

ZAPŁAĆ ZA USŁUGĘ 

 • Rozlicz się z firmą, która zrealizowała usługę 

  

OCEŃ USŁUGĘ 

 • Na stronie internetowej dokonaj oceny zrealizowanej usługi 

  

OTRZYMAJ ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW 

 • Dostarcz komplet dokumentów w celu dopełnienia formalności otrzymania zwrotu kosztów usługi. Chętnie pomożemy w ich przygotowaniu.

 

Chętnie wskażemy właściwe rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu:

 
Grzegorz Kowalczuk, tel. 730 280 001
Beata Filipiuk, tel. 513 227 047

Abonnieren Sie den Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet

Copyright 2018 Freeline.pl

fbinyt